Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Posthoornstraat - Rotterdam
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Anixter - Capelle aan den IJssel
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Ahoy - Rotterdam
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
VVE Helipoort - Rotterdam
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
De Haagse Hogeschool - Den Haag
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Schouwburg - Hoorn
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Westfries Museum - Hoorn
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Gemalen Hollandse Delta - Barendrecht
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Timmerhuis - Rotterdam
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
FNV - Utrecht
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Fontys - Tilburg
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Avans Hogeschool - Breda
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
UWV - Almere
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Q-park Zuidplein - Rotterdam
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
FNV - Utrecht
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
VVE Het Koninklijk Entrepot - Antwerpen
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Waterschap Hollandse Delta - Ridderkerk
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
De Haagse Hogeschool - Den Haag
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
VVE Jonkerbos - Zoetermeer
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Timmerhuis - Rotterdam
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
TU Delft
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
De Haagse Hogeschool - Den Haag
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Jaarbeurs - Utrecht
Maasmond: gezichtsbepalend voor ieder project
Hotel de Draak - Bergen op Zoom
Golfclub en golfbaan Kralingen. De afslag op hole 1 in 1953 en het clubhuis in 1952. 12 juli 2019

Rotterdam voltooit rond 1930 de Waalhaven, de grootste gegraven haven ter wereld. De vrijgekomen grond dient om het drassige gebied naast de Kralingse Plas op te hogen en er een bos te planten als recreatiegebied voor het toenemende aantal Rotterdammmers. Aan de rand van het Kralingse Bos komt Nederlands negende golfbaan. Een rij bomen aan de oostzijde bakent de stadsgrens af; daarachter loopt de spoorlijn van het Maasstation (bij het huidige Havenziekenhuis) naar Gouda.

Achter deze spoorlijn zijn er alleen sloten, kassen, tuinderijen, weilanden, koeien en enkele boerderijen. Op 15 december 1932 werd de oprichtingsvergadering gehouden in de Bovenzaal van de “Groote Sociëteit Amicitia” te Rotterdam.

De belangrijkste initiatiefnemers waren de heren Mr A. Dirkzwager, E. Chabot, A Goossens, C. Kolff en Mr J.J. Krantz. Zij waren ook degenen die het eerste Bestuur vormden onder het voorzitterschap van Mr Dirkzwager. Na enige gesprekken met de Directie der Staatsspoorwegen te Utrecht bleek, dat deze bereid was het terrein “gelegen tusschen het Kralingen Hout en de Ceintuurbaan te Rotterdam, aan de op te richten Vereeniging te verhuren voor een termijn van 20 jaren tegen een jaarlijkschen huurprijs van fl. 1.000,-“. De Vereeniging ‘De Rotterdamsche Golfclub’ werd kort daarna opgericht.

Tijdens de Algemeene Vergadering van 27 maart 1933 wordt het Bestuur gemachtigd ‘tot den bouw van het Clubhuis, volgens door hetzelfde goed te keuren plannen, over te gaan’. Met de bouw van het clubhuis werd in juli begonnen. Het ontwerp is van Brinkman & Van der Vlugt en de aannemer is Gebr. van der Merwe uit Dordrecht. In september 1933 is het clubhuis klaar en wordt vervolgens op 1 oktober van dat jaar door burgemeester Drooglever Fortuyn geopend.  In april 1945 werd het clubhuis bezet en werden er palen in de golfbaan geslagen om zodoende landingen door de geallieerden te verhinderen. Na de bevrijding moesten deze palen uit de baan worden gehaald om weer te kunnen spelen. Na rijp beraad en lang overleg werd besloten de palen voor de ene helft aan een Rooms-Katholieke instelling te geven om op te stoken en de andere helft aan een Protestantse. 

De huidige golfbaan in Kralingen werd in het begin van de dertiger jaren aangelegd door H. Copijnen & Zoonen. In 1962 werd na opheffing van de spoorlijn de huidige Boszoom aangelegd en moeten verschillende holes worden verplaatst of opnieuw worden ingericht. Het architectenbureau C.K. Cotton werd daarbij ingeschakeld. Zo werd de fairway van de 1e hole aangepast en kwam er een nieuw green, de tees en green van de 2de hole worden gewijzigd en hole 5 wordt ingekort met een provisorische, tijdelijke green. In 1968 werd het terrein achter de 5de green onteigend en in 1976 wordt de dwarssloot op hole 5 gegraven. 

De foto's en informatie over de Golfbaan Kralingen komen uit de archieven van Golfclub en Golfbaan Kralingen.

Maasmond Nederland B.V. heeft deze certificaten toegekend gekregen