Maasmond: shaping every project
FNV - Utrecht
Maasmond: shaping every project
Fontys - Tilburg
Maasmond: shaping every project
De Haagse Hogeschool - Den Haag
Maasmond: shaping every project
Avans Hogeschool - Breda
Maasmond: shaping every project
UWV - Almere
Maasmond: shaping every project
De Haagse Hogeschool - Den Haag
Maasmond: shaping every project
UWV - Heerlen
Maasmond: shaping every project
FNV - Utrecht
Maasmond: shaping every project
Timmerhuis - Rotterdam
Maasmond: shaping every project
VVE Het Koninklijk Entrepot - Antwerpen
Maasmond: shaping every project
Waterschap Hollandse Delta - Ridderkerk
Maasmond: shaping every project
De Haagse Hogeschool - Den Haag
Maasmond: shaping every project
VVE Jonkerbos - Zoetermeer
Maasmond: shaping every project
Timmerhuis - Rotterdam
Maasmond: shaping every project
VVE Helipoort - Rotterdam
Maasmond: shaping every project
TU Delft
Maasmond: shaping every project
Timmerhuis - Rotterdam
Maasmond: shaping every project
UWV - Leiden
Maasmond: shaping every project
TU Delft
Maasmond: shaping every project
De Haagse Hogeschool - Den Haag
Maasmond: shaping every project
UWV - Leiden
Maasmond: shaping every project
Jaarbeurs - Utrecht
Maasmond: shaping every project
UWV - Almere
Maasmond: shaping every project
Hotel de Draak - Bergen op Zoom
Maasmond: shaping every project
TU Delft
Maasmond: shaping every project
UWV - Almere

News about project maintenance, project refurbishment and project fit-out

Press releases

Richard Jongste aan het roer bij Stichting 'Piet Hein' 15 mei 2018

Maasmond-directeur Richard Jongste neemt het voorzitterschap op zich van deze maritieme stichting, om het schip door een volgende fase van de restauratie te loodsen. Zowel de zeeheld als het ooit door het Nederlandse volk in 1937 aan prinses Juliana en prins Bernhard geschonken motorjacht hebben een bijzondere relatie met Rotterdam. Hetzelfde geldt  voor Maasmond, het bedrijf dat dit jaar het 120-jarig bestaan viert en in al die jaren verbonden bleef aan Rotterdam.Werd Piet Hein in Rotterdam geboren, Maasmond startte in Kralingen. Hemelsbreed en via de Maas niet ver van elkaar verwijderd; qua historie behoorlijk verschillend. Elk gebied en elke tijd kent zijn eigen helden. Het koningshuis is en blijft een bindend element.

“Daarom moet dit schip behouden blijven. Scheepvaart en onze Rotterdamse haven zijn onze Nationale trots. Ons koningshuis is een prachtig symbool voor ons land. Beide staan voor een afwisselende historie en zijn rijk aan tradities. Ze horen bij ons erfgoed en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. In die context verdient de ‘Piet Hein’ een plaats. Onze stichting spant zich in om het jacht in de vaart te houden. Er op verschillende manieren een maatschappelijk belang aan te koppelen, vrijwilligers erbij te betrekken en ervoor te zorgen dat ook aan de actuele milieuvereisten wordt voldaan. Dat is zo’n beetje het karwei waar we de komende jaren voor staan.” Aldus Richard Jongste.

In de komende jaren zal de restauratiefase worden afgerond. Allemaal werk voor specialisten. Jongste: “Natuurlijk helpt het dat Maasmond veel disciplines onder één dak heeft. Maar dit doen we niet alleen. We gaan de zaken zo aanpakken, dat we er veel Rotterdammers bij betrekken. Wie straks op de ’Piet Hein’ vaart mag zich een vorst(in) te water voelen.”

Voor meer informatie over de Stichting ‘Piet Hein’: www.piethein.nu.

Meer informatie over dit bericht: Margaret van Oosterhout, 010 4150411 (of mvo@maasmondgroep.nl)

Read more
Maasmond-directeur Richard Jongste ontvangt Drs. H.H. Horstingprijs 26 oktober 2017

Voor zijn ‘onvermoeibare inzet voor de goede zaak’ ontving Richard Jongste op donderdag 26 oktober uit handen van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb de prestigieuze Rotterdamse Drs. H.H. Horstingprijs. 

De ‘goede zaak’ is een breed begrip, dat zowel terugslaat op de bijdrage aan tal van Rotterdamse culturele, sociaal-maatschappelijke en historische activiteiten waaraan de naamgever van de prijs een actieve bijdrage leverde, als op de activiteiten van Richard Jongste zelf. Hij ontving deze ‘oeuvre-prijs’ met name voor zijn jarenlange inzet voor het CHIO en voor zijn betrokkenheid bij de restauratie van het koninklijk jacht ‘Piet Hein’. Ook vanuit diverse andere (bestuurlijke) functies heeft Richard Jongste bijgedragen aan versterking van het culturele en sociaal-maatschappelijke klimaat in de stad.

Wie Richard kent, weet dat hij een netwerker ‘pur sang’ is en dat hij veel mensen en organisaties aan elkaar weet te verbinden. Voor hem is relatiemanagement identiek aan wat de Fransen noemen ‘mes amis de mes amis’ en wat in hedendaags jargon de ‘inclusieve samenleving’ wordt genoemd. Zonder vooroordelen met mensen omgaan, kansen zien en kansen delen, doelgericht te werk gaan en afspraken nakomen. Met deze stijl weet hij op veel terreinen resultaten te boeken.

De jury, met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Rotterdamse samenleving, sprak haar waardering uit voor de Jongstes bijdragen aan ‘de goede zaak’ en reikte hem naast een kunstwerk van George Belzer een geldbedrag ad €2500,- uit, te besteden aan het goede doel van zijn keuze De Laurenskerk.

In 2007 werd deze prijs ingesteld als eerbetoon aan Hans Horsting die onder meer als secretaris van de Rotterdamse Kamer van Koophandel en voor H. Horsting die onder meer als secretaris van de Rotterdamse Kamer van Koophandel en voorzitter van Historisch Genootschap Rotterodamum in totaal bij zo’n 73 stichtingen betrokken was. 

Richard Jongste: ”Ik ben behoorlijk actief in het Rotterdamse maar dat aantal is voor mij niet te evenaren.  Het is een enorme eer dat ik met deze prijs nu toch in enigszins in de voetsporen van Hans Horsting mag treden.”

Hoewel de bestuurlijke activiteiten losstaan van de bedrijfsvoering van de Maasmond Groep wordt op alle fronten ‘de hand van de meester’ herkend. Ook het bedrijf groeide onder leiding van Jongste uit van een Rotterdams schildersbedrijf tot een nationaal vastgoedonderhoudsbedrijf en projectinrichter.

  

Noot. 
Voor meer informatie over de drs. H.H. Horstingprijs zie ook: www.roterodamum.nl
De foto is gemaakt door : Mirjam Lems Fotografie www.mirjamlemsfotografie.nl
Graag bij plaatsing van de foto hiervan melding maken onder de foto.
Voor meer informatie over dit bericht of over Maasmond BV kunt u contact opnemen met Margaret van Oosterhout (010-4150411).

Read more
Maasmond maakt Rotterdamse Peperklip weer up-to-date 1 juli 2017

Rotterdam, juli 2017

35 Jaar na de oplevering is het markante, door Carel Weeber ontworpen gebouw aan het Lodewijk Pincoffsplein en direct aanliggende straten, toe aan groot onderhoud. Eigenaar Vestia, die eerder flink inzette op eigentijds woonbeleid, selecteerde Maasmond om het gebouw –in positieve zin- opnieuw spraakmakend te maken. De werkzaamheden zullen zo’n anderhalf jaar in beslag nemen en zorgen ervoor dat de circa 600 woningen en 8 bedrijfsruimten in 2018 ruimschoots voldoen aan isolatie- en milieunormen. Met CO2 gestuurde ventilatie wordt het binnenklimaat verbeterd. Ook veiligheid en beleving door de bewoners gaan erop vooruit.    

“Rotterdamser kan dit icoon bijna niet. De Peperklip, één van de eerste royale gebaren in de sociale woningbouw, doet zijn Geuzennaam eer aan: hier komen allerlei bevolkingsgroepen en culturen samen; het is de stad in het klein. Als Rotterdams bedrijf vinden we het een eer om dit fenomeen weer helemaal actueel te maken. Het is en blijft een gebouw met lef. Als ons werk erop zit, is het toekomstproof en zullen de bewoners meer wooncomfort ervaren. “Aldus Richard Jongste, directeur van Maasmond. 

Als hoofdaannemer is Maasmond verantwoordelijk voor de vervanging van alle kozijnen, waarbij het nieuwe materiaal, inclusief de dubbele beglazing, voldoet aan de meest geavanceerde milieu- en geluidsnormering. De renovatie van de centrale entreegebieden en galerijen voorziet in verbetering van verlichting en veiligheid door middel van videofoons. Bij de aanpak van de loggia’s, het schilderwerk en reparatie en vervanging van het opvallende tegelwerk wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke kleuren. Jongste: “Dit is echt werken van basis tot top. Zelfs het dak wordt behandeld. Er wordt een onvoorstelbare hoeveelheid materiaal ingezet. Ga er maar vanuit dat er rondom aardig wat kilometers tochtstrip en kit in gaan zitten.”

Vestia stelde een bewonersregeling op om het wonen tijdens de werkzaamheden zo onbelemmerd mogelijk doorgang te laten vinden. Zorgvuldige communicatie vormt de basis, vandaar ook het projectteam dat aanspreekpunt is voor bewoners. Maasmond draait mee in dit team. De bewoner en de wijk staan centraal. In de modelwoning kunnen mensen zien wat het werk inhoudt en wat het beoogde resultaat is. Vestia betrok ontwerper en kleurenspecialist Clara Froger bij dit project. Zij maakte ontwerpen met oog voor de cultuurhistorische waarde van dit iconische gebouw. Jongste: “Het is een inspirerende ervaring om met Clara Froger samen te werken. Ook bij onze professionals staat de aandacht voor de bewoners centraal. Als zij tevreden zijn, kunnen wij trots zijn op ons werk. En laat de hele wijk, of gewoon heel Rotterdam straks maar weer trots zijn op dit bijzondere gebouw, dat ooit zijn tijd vooruit was en binnenkort weer eigentijds en ‘toekomstgericht is.”

Een trend die niet snel zal overwaaien. De grondige aanpak van Maasmond en de partijen die via Maasmond meewerken, staat voor duurzaam resultaat. Na deze renovatie zal de Rotterdamse Peperklip de tand des tijds weer royaal kunnen doorstaan.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Noot: Voor meer informatie n.a.v. dit bericht kunt u contact opnemen met mevrouw M.A. van Oosterhout. Tel. 010-4150411 of per e-mail: mvo@maasmondgroep.nl  De  bijgevoegde foto is gemaakt door Mirjam Lems Fotografie  (www.mirjamlemsfotografie.nl). Bij plaatsing graag deze naam vermelden.

Read more
Maasmond directeur Richard Jongste is toegetreden tot Algemeen Bestuur VNO-NCW 1 april 2017

Rotterdam, april 2017 

Vanuit regio VNO-NCW West, waarin hij geruime tijd actief was als bestuurslid van de regio Rotterdam, is Richard Jongste benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Naast algemene bestuurlijke taken zal hij met name de belangen van deze regio vertegenwoordigen, zowel in het bestuur en de organisatie als in de diverse overleggen met overheden en belangenbehartigers.

Jongste: “Deze functie sluit aan bij mijn visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn een professioneel bedrijf, dat als erkend opleidingsbedrijf zorgt voor een professionele performance. Daarbij kijken we verder dan de prestaties van ons eigen bedrijf. Het belang van de branche gaat ons allemaal aan. Het is belangrijk dat die branche ook goed aangesloten is bij de georganiseerde werkgevers. Op die manier kunnen we bijdragen aan goede afspraken op tal van gebieden en input leveren voor zaken die in wet- en regelgeving vastgelegd worden. Of het nu gaat om arbeid en rechtspositie of opleidingen, ARBO en milieu; vooropstaat dat we met elkaar het beste uit ieders talent en uit ieders bedrijf kunnen halen.”

Samenwerken en netwerken, het zit in het DNA van Maasmond en kenmerkt zowel directie als werknemers. Als teamspelers staan zij hun mannetje. Het ‘spic & span’ opleveren van een groot project komt voort uit dezelfde passie als een oordeel vellen in een arbitrage, het opstellen van veiligheidseisen en milieuplannen of het ondersteunen van lokale verenigingen en evenementen. 

“Met mijn ervaring als manager van een groot en breed georiënteerd bedrijf, bestuurlijke ervaring op uiteenlopende gebieden en een in tientallen jaren opgebouwd netwerk verwacht ik als bestuurslid van VNO-NCW een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de opgaven waarvoor onze organisatie samen met de sociale partners staat.” Aldus Jongste.

 

Noot:

Voor meer informatie n.a.v. dit bericht kunt u contact opnemen met Margaret van Oosterhout 

Tel. 010-4150411 / mvo@maasmondgroep.nl

Read more
Maasmond viert eerste lustrum relatie met Kaapverdië 1 januari 2015

De Maasmond Groep, die sinds 2007 actief betrokken is bij praktische hulpverleningsprojecten op Kaapverdië, zet deze relatie in 2012 met onverminderd enthousiasme voort. De betrokkenheid, destijds gestart met financiële bijdragen, is inmiddels uitgebreid met steun in natura. 

Behalve diverse materialen leveren ervaren allrounders van Maasmond hun vakwerk en wisselen zij de kneepjes van het schilder- en stoffeerdervak  uit met collega’s onder andere op het Kaapverdische eiland Santa Antao. 

“Rotterdam telt een Kaapverdische gemeenschap van zo’n 15.000 personen, waarvan een groot aantal werkzaam is in onze branche en sinds decennia ook bij ons eigen bedrijf. Toen wij benaderd werden door enkele van onze relaties, die eveneens via hun personeel betrokken zijn bij Kaapverdië, was het logisch dat wij ons bij dit ondernemersinitiatief aansloten.”Aldus Richard Jongste, algemeen directeur van Maasmond. 

Samen met Aafje Covents (voorheen De Stromen) Van Zwanenburg en Van Waning realiseert Maasmond concrete projecten die aansluiten bij de lokale behoeften en omstandigheden. In Nederland zit er door efficiënte coördinatie via ‘cities in motion’ vrijwel geen overhead op de organisatie en ook ter plaatste wordt met zo kort mogelijke lijnen gewerkt. Na het leveren van rollend materiaal en computers voor scholen werden in 2011 enkele grootkeukens geplaatst in zieken- en verzorgingshuizen. Deze werkzaamheden hebben geleid tot grotere renovatieprojecten. Als allround projectverzorger kan Maasmond hier zowel voor efficiënte als voor professionele uitvoering van het werk zorgen. 

“De betrokkenheid bij projecten in hun land van herkomst wordt door onze medewerkers en hun vrienden- en familiekring bijzonder gewaardeerd. Zo versterken wij onze onderlinge band en stimuleren wij maatschappelijke betrokkenheid bij een grotere groep. Dat we meteen resultaat van onze hulp kunnen zien en kennis kunnen overdragen voor goed onderhoud, maakt deze aanpak echt zinvol. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons niet zomaar een kreet. Wij hebben veel opdrachtgevers in de zorgsector en zij inspireren ons om betrokken te zijn en te blijven en dat met dit soort projecten te uiten.”  Richard Jongste, die zelf  Kaapverdië bezocht, ziet ook in 2012 de maatschappelijke meerwaarde van deze bijzondere relatie en zet de samenwerking graag voort. 


Noot voor redactie: 
Voor meer informatie en/of foto’s kunt u contact opnemen met Maasmond Rotterdam, 010 4150411, Margaret van Oosterhout. 

Rotterdam, 31 januari 2012

 

Read more
Met Convents Groep verbreedt Maasmond Europeze horizon 1 februari 2014

De Nederlandse Maasmond groep en de Belgische Convents Groep gaan per 1 februari 2014 november aanstaande een intensief partnerschap aan. Daardoor kunnen opdrachtgevers van beide bedrijven in de volle breedte van projectverzorging, -interieurbouw en –inrichting profiteren van meer kennis, kunde, vakmanschap en ervaring. 

Beide bedrijven bedienen een grote, gevarieerde markt in de Benelux en bouwden ervaring op met toonaangevende projecten in diverse Europese landen. Met deze bundeling van activiteiten en expertise slaan zij hun vleugels verder uit binnen Europa. 

Richard Jongste, CEO Maasmond: “Door toename van opdrachten in België zijn wij de mogelijkheden om met een Belgische partner samen te werken gaan verkennen. Wat ons aantrekt in Convents is, dat dit familiebedrijf evenals het onze uit kan gaan van totaalconcepten en totale service. Bovendien hebben zij zich in de ruim 60 jaar van hun bestaan ruimschoots bewezen met mooie projecten voor vooraanstaande opdrachtgevers, zowel in België als daarbuiten; bijvoorbeeld een aantal vestigingen van de Deutsche Bank, verschillende Dieselstores en het Brusselse kantoor van Sanoma. Onze bedrijven zijn experts in aanvullende disciplines en kunnen de markt samen dus efficiënter bedienen.” 

Tony Quintens, CEO Convents Groep: “Voor ons bedrijf gaat het om binnenafwerking en interieurbouw en dat zijn ruime begrippen, want ook voor multimediawanden, systeemplafonds, levering meubilair voor zorginstellingen/kantoren, installatietechniek en domotica draaien onze mensen hun hand niet om. Maasmond is binnen de projectverzorging de expert op het gebied van schilderwerk, stoffering, confectie en zonwering, zowel binnen als buiten. Het bedrijf mag dan meer dan een eeuw bestaan, met hun werkwijze zijn ze innovatief en op de toekomst voorbereid. In Nederland horen ze zo’n beetje tot de grote vijf en ze kennen het werken in de Benelux. Ik heb er vertrouwen in, dat wij elke uitdaging op ons vakgebied gezamenlijk aankunnen. Het is onze intentie om op de grotere Europese markt meer structureel een positie in te nemen.”

De professionele vastgoedmarkt vraagt om brede expertise, goede planning en kostenefficiëntie. Opdrachtgevers zijn professionals, die –terecht- kritisch kijken naar de projectplanning en van hun partners uitgekiende meerjarenplannen voor het onderhoud van hun onroerend goed verwachten. Voor Maasmond en Convents hoort het verzorgen van stoffering en interieur daarvan oudsher bij. Ook eisen op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en maatschappelijke betrokkenheid spelen steeds meer een rol bij aanbestedingen. Met een zekere schaalgrootte is het eenvoudiger om aan die eisen te voldoen en kennis van de regelgeving en gewoonten buiten de landsgrenzen maakt het gemakkelijker om elders mee te dingen in Europese aanbestedingen. Convents heeft vanuit het Belgische moederbedrijf al een productielijn geactiveerd in Topoľčany te Slowakije en verstevigt daarmee de positie in dit deel van Europa. 

De gezamenlijke omzet is rond de 50 miljoen euro en er zijn circa 250 medewerkers werkzaam. 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M.A. van Oosterhout van De Maasmondgroep (0031-104150411) of de heer T. Quintens van de Convents Groep Tel.0032-11.45.81.00 of 0032-475.45.85.57 (mobiel).

Rotterdam/Hasselt januari 2014

Read more

Articles

Kantoor Goede Doelen Loterijen: ‘OUTSTANDING’ TOT IN DE DETAILS 23 januari 2019

‘Onderscheidend, verbindend en duurzaam’ moest het worden; veertien kantoorpanden vervangen; één pand met verschillende functionaliteiten om te delen; een huiselijke sfeer. Het zijn nogal wat doelstellingen. De organisatie Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij/BankGiro Loterij/VriendenLoterij) betrekt dit najaar een totaal vernieuwbouwd pand in Amsterdam. “BREEAM ‘Outstanding’ in ontwerp en uitvoering, maar ook voortreffelijk waar het de afwerkingsdetails betreft”, zegt projectmanager Erik Schipper van hoofdaannemer J.P. van Eesteren.

Klik hier om het gehele artikel te bekijken.

Read more
Van schildersbedrijf tot vastgoedspecialist 26 juni 2018

Voor eigen risico en rekening
Johannes August Willem (Jan) Jongste (1923-1981) is afkomsting uit een ondernemersfamilie die al generaties lang in Kralingen woont. Hij is, na zus Cornelia (Cor, 1915-1996) en broer Elisabertus Johannes (Bert, 1918-1997), het derde en laatste kind van Marius Cornelis Adrianus (Rinus, 1886-1945) en Wilhelmina Maria Henriëtte Jongste-Borstlap (1885-1928). Henriëtte wordt ziek en overlijdt als Jan pas vier jaar oud is. Rinus hertrouwt twee jaar later met Catharina Cornelia van Rijswijk (1885-1969). Van jongs af aan groeit Jan op met het idee dat hij ooit zijn vaders bouwactiviteiten zal voortzetten.

Klik hier om het gehele artikel te bekijken.

Read more
Peperklip wordt óók hip 1 mei 2018

De Peperklip aan de Rosestraat heeft een slechte naam. Instanties slaan nu de handen ineen om het slechte imageo voorgoed de das om te doen. De Peperklip staat immers in een inmiddels hippe wijk en er zijn grootste plannen om het gebouw te restylen en voorzien van groene daken.

Klik hier om het krantenartikel te bekijken.

Read more
Een 10 voor vastgoedbeheer! 1 mei 2018

Hoogwaardig onderwijs vraagt goede onderwijsfaciliteiten. Een cruciaal onderdeel van die faciliteiten zijn uw onderwijsgebouwen. Consortium J.P. van Eesteren-Maasmond staat voor u klaar om gebouwen optimaal te onderhouden en te beheren. Twee van huis uit landelijk opererende ondernemingen, één gedeeld gedachtegoed: effectief inspelen op de bijzondere eisen en wensen die scholen en scholengemeenschappen stellen aan vastgoedbeheer.

Klik hier om de folder te bekijken.

Read more